Port Lligat, Catalunya

Port Lligat, Catalunya
Apartado 35, 17488
Cadaqués