Azcoitia, Pais Vasco, Spain

Azcoitia, Pais Vasco, Spain

Azcoitia