Investigadors a la recerca d'obres sobre Natura

Jugueu amb els vostres fills a trobar contes i llibres que parlen sobre la Natura a les biblioteques municipals i escolars? En primer lloc haureu de demanar permís als encarregats de la Biblioteca Municipal (a les escolars haureu de preguntar als respectius professors encarregats si poden els vostres

fills fer-ho) perquè us guien sobre les regles d'ordre i localització de les prestatgeries, apuntant el llibre trobat i deixant-lo al seu lloc i/o separant-lo per al préstec escolar si voleu llegir-lo. Ens haureu de fer arribar el nom dels llibres trobats i d'aquesta manera podreu participar triplement: 1. Pel total d'obres localitzades optareu al millor trobador, 2. Per llegir-ne alguna optareu a investigador dedicat i 3. La biblioteca escolar que més títols tinga serà guardonada com a "Biblioteca Amiga de la Natura" amb el corresponent premi per a les tres modalitats (la que menys tinga serà també ajudada amb un lot de llibres). Teniu per a investigar fins a primers de juny i els resultats els podeu fer arribar a l'encarregada de la Biblioteca Municipal i als respectius encarregats de les biblioteques escolars o bé ens ho poden fer arribar els vostres pares per missatge intern.

▼ Mostrar Más Información

jaume II, 3, 03660
Novelda
08 Junio , Viernes 18:00
Compartirlo

Más Eventos Cercanas