Catalonia in Galicia. A Industria da Salgadura no Grove

Houbo un tempo no que os cataláns invadiron as nosas costas, non de maneira bélica senón traendo riqueza e progreso. Aquí asentaron o berce na nosa industria conserveira actual, a salgadura. Multitude de mariñeiros e multitude de mulleres gozaron dun traballo creando un dos poucos productos que Galicia

exportaba no antigo réxime, os tambores de salgadura.

Partindo de Porto Meloxo, no Grove, percorreremos a zona de Punta Moreiras un espazo cheo de antigas factorías de salga e poderemos ver nunha delas, rehabilitada, como era todo este proceso, a salgo de peixe, a súa prensa e a súa exportación.

- Lonxitude 8km, dificultade baixa
- Prezo 15€ anticipada

Máis info e reservas:
http://voltamontana.com/event/industria-de-la-salazon-en-galicia-catalonia-galicia/

---

Hubo un tiempo en el que los catalanes invadieron nuestras costas, no de manera bélica, si no trayendo riqueza y progreso. Aquí asentaron la cuna de nuestra industria conservera actual, la salazón. Multitud de marineros y multitud de mujeres disfrutaron de un trabajo creando uno de los pocos productos que Galicia exportaba en el antiguo régimen, los tambores de salazón.

Partiendo de Porto Meloxo, en O Grove, recorreremos la zona de Punta Moreiras, un espacio lleno de antiguas factorías de salazón y podremos ver en una de ellas, rehabilitada, cómo era todo este proceso, la salazón de pescado, su prensa y exportación.

- Longitud 8km, dificultad baja
- Prezo 15€ anticipada

Más info y reservas:
http://voltamontana.com/event/industria-de-la-salazon-en-galicia-catalonia-galicia/

▼ Mostrar Más Información


El Grove
31 Marzo , Sábado 10:00
Compartirlo

Más Eventos Cercanas